Tips & råd

Allt fler företag erbjuder möjlighet att handla med räntefri avbetalningar, vilket ska vara ett slags kostnadsfritt lån under en tidsbegränsad period. Dock är det inte sant att dessa alltid är räntefria. En del av dessa räntefria avbetalningar kan ge upphov till en väldigt hög effektiv ränta. Företagen tar nämligen ofta uppläggningsavgifter samt avgifter som sammanlagt blir flera hundra kronor. De uppmuntrar ofta även att man förlänger sina avbetalningar utanför den räntefria perioden, något som även det kan bli kostsamt.

Att köpa något på avbetalning kan vara nödvändigt om du inte har tillräckligt med pengar på kontot. Eftersom den räntefria avbetalningen oftast tillhandahålls av samma företag som säljer varan kan det dock vara bra att överväga vilka andra alternativ du har. Exempelvis kan ett mindre lån ha betydligt bättre villkor och ränta än en så kallad räntefri avbetalning. Detta för att allt fler långivare erbjuder små lån och genom att jämföra de olika alternativen kan du spela ut långivares erbjudanden mot varandra.

Räntefria avbetalningar kan innefatta ”dolda” avgifter

De räntefria avbetalningarna har ofta andra avgifter än ränta. Med ränta avses nämligen i det här fallet den nominella räntan, som inte räknar in övriga avgifter. Den effektiva räntan, det vill säga den som räknar in övriga avgifter kan däremot bli betydligt dyrare. Det här innebär att många som går med på avbetalning som annonseras som räntefritt, i verkligheten får betala mer än vad ett lån med vanlig ränta hade kostat. Det här är strider mot god kreditgivningssed, då ett räntefritt lån ska avse den effektiva räntan och inte den nominella räntan.

För att undvika att betala ränta finns det långivare som erbjuder lån utan ränta. Det kan finnas hakar med denna sortens lån också men eftersom konkurrensen inom lån är betydligt större kan du helt enkelt genomföra en jämförelse av lån utan ränta och se för dig själv om det finns något kostnadsfritt alternativ. Ett lån ska självklart betalas tillbaka inom den angivna återbetalningstiden annars kommer det inte vara kostnadsfritt.

Med lån är det enklare att se hur mycket du faktiskt ska betala tillbaka

Ett annat problem med dessa oseriösa låneformer som räntefri avbetalning är att de ofta försöker skjuta upp betalningarna tills efter den ”räntefria” perioden. Det här kan ske genom att fakturan anges med dels beloppet som ska betalas och det minsta beloppet du kan betala. Om du väljer att betala det mindre beloppet så ändras avbetalningstiden vilket gör att företaget börjar ta ränta efter en period.

Tänk på! Vissa kreditgivare försöker skjuta upp betalningarna tills den räntefria perioden har passerat

Med lån är det oftast enklare att veta vilket belopp du faktiskt ska betala. Med lån går det också att skjuta upp din inbetalning men eftersom du vet exakt hur mycket du lånat är det även denna summa du ska betala tillbaka, förutsatt att du lånar utan ränta. Om inte bör du se till att kolla på det inbetalningskort du får från långivaren och betala in det du är skyldig.

Titta på den effektiva räntan både vid faktura och lån

Även om de som ger ut avbetalning som använder de här oseriösa metoderna bryter mot lagen kan du fortfarande få problem om du tecknar ett sådant avbetalning. För att undvika det här finns det ett väldigt enkelt sätt att jämföra det priser du verkligen kommer att betala – effektiv ränta. Den effektiva räntan tar hänsyn till alla kostnader som du behöver betala under låneperioden. Den effektiva räntan är också vad du ska titta på när du jämför lånevillkor i allmänhet, för både mindre och större lån. Den effektiva räntan ska alltid finnas redovisad vid villkoren för lånet.